سیتی سنتر اصفهان؛ حیاتی تازه در پوست گردشگری و تجارت

وجود ظرفیت­های گردشگری و غنی تاریخی در شهر اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز مهم کشور ازلحاظ جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی، اهمیت و توجه به زیرساخت­های این شهر را به ضرورتی مهم تبدیل کرده است. مجموعه سیتی سنتر بزرگ­ترین مرکز خرید ایران و چهارمین مرکز خرید بزرگ دنیا است که باعث توسعه زنجیره خدمات گردشگری در کشور شده و حیات و شوری تازه به کالبد شهری و گردشگری شهر اصفهان بخشیده است. هدف از احداث این مجموعه توسط گروه مالی گردشگری ایجاد تسهیلات و امکانات جهت تأمین نیازهای زندگی روزمره شهروندان در زیر یک سقف به شکلی متمرکز و در دسترس است. مجموعه سیتی سنتر اصفهان شامل ۷ طبقه است که از این ۷ طبقه، دوطبقه به‌صورت پارکینگ مسقف با ظرفیت ۵۵۰۰ اتومبیل است. سه‌طبقه شامل مرکز خرید و واحدهای تجاری است و دوطبقه آخر شامل مجموعه سینمائی، سالن چندمنظوره، فود کورت و سالن‌های آمفی‌تئاتر و غیره است.

فهرست