سیده عذرا صدر طی حکمی از سوی مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری به سمت مدیر حوزه مدیریت گروه مالی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، در بخشی از حکم سیده عذرا صدر آمده است: امید است با حضور مستمر و همراهی تمامی مدیران محترم گروه در انجام این رسالت مهم بیش از پیش موفق و موید باشید. از خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را خواستارم.

فهرست