مزایده شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب در نظر دارد اکسید آهن به مقدار ۶/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم را از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب در نظر دارد اکسید آهن به مقدار ۶/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم را از طریق مزایده به فروش برساند

آگهی مزایده .pdf

فرم شماره ۱٫pdf

فرم شماره ۲٫pdf

فرم شماره ۳٫pdf

فرم شماره ۴٫pdf

فرم شماره ۵٫pdf

فرم شماره ۶٫pdf

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست